Kancelaria podatkowa

oferta

 

Księgowość Zleceniodawcy prowadzimy głównie w siedzibie naszej firmy. Poniżej zamieszczamy opis standardowych usług. Chętnie dostosujemy zakres naszych prac do Państwa potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

  • KSIĘGOWOŚĆ

    Księgi Rachunkowe

    • wdrożenie planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa,
    • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
    • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
    • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
    • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),
    • sporządzanie sprawozdań finansowych
    • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych,
    • rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób

    Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencje Ryczałtowe, Karta podatkowa, Rejestry VAT

    • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej, rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
    • ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
    • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
    • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),
    • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
    • rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób
    • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych
  • DORADZTWO PODATKOWE

    • doradztwo przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
    • porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych,      
    • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
    • optymalizacja obciążeń fiskalnych,
    • sprawdzanie dokumentacji firmy.
    • planowanie podatkowe.
  • KADRY i PŁACE

    W ramach obsługi kadrowo-płacowej proponujemy:

    • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
    • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.),
    • rozliczenia z ZUS i US,
    • doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS,
    • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania,
    • prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • BHP i OCHRONA P.POŻ.

    • prowadzenie szkoleń BHP (szkolenia wstępne i okresowe);
    • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP;
    • pełna obsługa postępowań powypadkowych;
    • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
    • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów);
    • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.
  • OCHRONA ŚRODOWISKA

    • prowadzenie ewidencji oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
    • prowadzenie ewidencji odpadów;
    • sporządzanie rocznych informacji i zestawień dotyczących gospodarki odpadami;
    • opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
    • opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami;
  • INNE USŁUGI

    • zwrot VAT za materiały budowlane,
    • założenie firmy
    • zeznania roczne z dochodów uzyskanych w kraju i za granicą
    • sporządzanie deklaracji dot. spadków i darowizn.
    • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych.
    • sporządzanie biznesplanów

 

 

 

Profesjonalne usługi księgowe
Pełna księgowość
Doradztwo podatkowe
Kadry i płace

"Kancelaria Podatkowa Reising, Hals-Chalcarz"  Sp. z o.o.  ul. Krasińskiego 46,
33-100 Tarnów    tel. (14) 639 11 69     kom. 601 595 999           
NIP: 993-06-49-998 REGON: 122457653 KRS: 0000407224

 design by
marketingstudio