Kancelaria podatkowa

oferta

 

Księgowość Zleceniodawcy prowadzimy głównie w siedzibie naszej firmy. Poniżej zamieszczamy opis standardowych usług. Chętnie dostosujemy zakres naszych prac do Państwa potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

 • KSIĘGOWOŚĆ

  Księgi Rachunkowe

  • wdrożenie planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych,
  • rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencje Ryczałtowe, Karta podatkowa, Rejestry VAT

  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej, rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
  • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
  • rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób
  • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych
 • DORADZTWO PODATKOWE

  • doradztwo przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych,      
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • optymalizacja obciążeń fiskalnych,
  • sprawdzanie dokumentacji firmy.
  • planowanie podatkowe.
 • KADRY i PŁACE

  W ramach obsługi kadrowo-płacowej proponujemy:

  • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
  • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.),
  • rozliczenia z ZUS i US,
  • doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • BHP i OCHRONA P.POŻ.

  • prowadzenie szkoleń BHP (szkolenia wstępne i okresowe);
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP;
  • pełna obsługa postępowań powypadkowych;
  • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów);
  • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  • prowadzenie ewidencji oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
  • prowadzenie ewidencji odpadów;
  • sporządzanie rocznych informacji i zestawień dotyczących gospodarki odpadami;
  • opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  • opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami;
 • INNE USŁUGI

  • zwrot VAT za materiały budowlane,
  • założenie firmy
  • zeznania roczne z dochodów uzyskanych w kraju i za granicą
  • sporządzanie deklaracji dot. spadków i darowizn.
  • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych.
  • sporządzanie biznesplanów

 

 

 

Profesjonalne usługi księgowe
Pełna księgowość
Doradztwo podatkowe
Kadry i płace

"Kancelaria Podatkowa Reising, Hals-Chalcarz"  Sp. z o.o.  ul. Krasińskiego 46,
33-100 Tarnów    tel. (14) 639 11 69     kom. 601 595 999           
NIP: 993-06-49-998 REGON: 122457653 KRS: 0000407224

j13.pl